Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Underslæb

Den typiske underslæbsforbrydelse fremkommer ved, at gerningsmanden tilegner sig fremmede mands penge eller ting, som man ellers var betroet til at beskytte.

 

Bestemmelsen i straffelovens § 278 (underslæb) har følgende formulering:

 

For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

 

  1. tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277
  2. fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
  3. uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.