Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Mandatsvig

Det typiske mandatsvig foreligger f.eks. når gerningsmanden misbruger en fuldmagt/legitimation til at handle på andres vegne eller når gerningsmanden har pligt til at handle på en bestemt måde, men bevidst undlader at gøre dette, for at opnå en uberettiget vinding.

 

Bestemmelsen i straffelovens § 280 (mandatsvig) har følgende formulering:

 

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

 

  1. ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
  2. ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.