Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Bedrageri

Det typiske bedrageri består i, at gerningsmanden ved svig (bevidst vildledelse) fremkalder et tab hos den bedragede, hvorved det samtidig medfører en uberettiget vinding for gerningsmanden.

 

Bestemmelsen i straffelovens § 279 (bedrageri) har følgende formulering:

 

For bedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende,  et formuetab.