Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Økonomisk kriminalitet

Straffesager om økonomisk kriminalitet (SØK-sager) omhandler begrebsmæssigt de straffesager, som behandles af politiets sektion for økonomisk kriminalitet (bagmandspolitiet) og anklagemyndigheden/statsadvokatens sektion for økonomiske kriminalitet.


Disse typer straffesager omhandler typisk:

 

Straffesager om økonomisk kriminalitet forudsætter ofte, at forsvarsadvokaten har en høj ekspertise i erhvervsretlige forhold, herunder selskabsret, kontraktsret og ikke mindst skatte- og momsret.

 

Strafferetsadvokater.dk sikre dig, at du får tildelt en forsvarsadvokat som er specialist i netop denne type sager og jura.

 

Når man bliver sigtet eller tiltalt for et strafferetligt forhold, har man krav på, at få beskikket en forsvarer såfremt man ønsker dette.  Kontakt os via mailformularen på forsiden såfremt du ønsker tildelt en forsvarsadvokat, eller ring til os pr. telefon (+45) 70202547.

 

Klik på ovenstående undermenupunkter vedrørende de enkelte strafferetssagstyper.