Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Voldtægt

Ved voldtægt skal forstås, at en person tvinger en anden til samleje.

Denne tvang kan finde sted på tre måder:

 

  1. ved brug af vold
  2. ved trussel om vold
  3. ved at sørge for, at offeret er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

 

Straffelovens § 216 regulerer dette strafferetlige område.

 

Såfremt der ikke har været samleje - eller forsøg herpå - i traditionel forstand, kan gerningsmanden ikke straffe for voldtægt, men vil efter omstændighederne eksempelvis kunne straffes for anden kønslig omgang i henhold til straffelovens § 225.