Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Vold

Ved vold forstås legemesangreb mod en anden person. Straffelovens §§§ 244, 245 og 246 regulerer dette strafferetlige område og differentierer her mellem forskellige grader af vold.

 

  1. Oftest vil der være tale om vold efter § 244, hvis der er tale om simpel vold, hvor der ikke er blevet brugt en genstand til at udøve volden, og hvis volden ikke er blevet påført på særligt følsomme områder af kroppen, f.eks. i hovedet. 
    F.eks. vil det være § 244 vold, hvis man giver en anden en lussing.
  2. Der er tale om § 245 vold når, der er tale om vold af en særlig rå, brutal eller farlig karakter, eller hvis der er blevet benyttet en genstand eller offerte er blevet sparket / slået i særligt følsomme områder, f.eks. i hovedet.
    F.eks. vil det være § 245 vold, hvis man slår en anden mand i hovedet med en flaske.
  3. Der er tale om § 246 vold når, der er tale om vold af en særlig grov karakter, eller offeret har fået alvorlige skader eller offeret er død på grund af den vold vedkommende blev udsat for, og der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.