Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Injurier

Injuriesager drejer sig om de tilfælde, hvor en person ved udtalelser eller handlinger krænker en anden persons ære.

Straffeloven har her til opgave at beskytte en persons ærefølelse og en persons omdømme.


Det kan eksempelvis være en injurie, hvis en person hænger et banner op på en gade, hvorpå der står krænkende udtalelser om en anden person og disse krænkende oplysninger i øvrigt strider mod sandheden.