Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Frihedsberøvelse

Ved frihedsberøvelse skal forstås en tilbageholdelse/indskrænkning af en persons frie adgang til at bevæge sig fra sted til sted og i overensstemmelse med personens ønske.


Eksempelvis vil kidnapning eller bortføring normal være frihedsberøvelse i straffelovens forstand.

 

Straffelovens § 261 regulerer dette strafferetlige område.