Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Afpresning og tvang

Afpresning og tvang minder meget om hinanden. I begge tilfælde er der tale om en person der truer med vold, betydelige skade på gods, frihedsberøvelse eller med at fremsætte sande eller usande sigtelser for strafbare forhold.

 

Forskellen på de to bestemmelser er, at man ved afpresning prøver at skaffe sig en uberettiget vinding, hvilket vil sige, at man prøver at skaffe sig adgang eller ejerskab over noget, mod fremsættelsen af trusler. Modsat ulovlig tvang, hvor man ikke prøver at skaffe sig uberettiget vinding.

 

Straffelovens §§ 260 og 281 regulerer dette strafferetlige område.