Hurtig og professionel håndtering af alle strafferetssager

Økonomisk kriminalitet

Straffesager om økonomisk kriminalitet omhandler begrebsmæssigt de straffesager, som behandles af politiets sektion for økonomisk kriminalitet og statsadvokatens sektion for økonomiske kriminalitet.

Almindelig strafferet

Den almindelige strafferet omfatter som udgangspunkt samtlige strafbare forhold, som er nærmere beskrevet i straffeloven og i de særlove som pålægger en borger straf for overtrædelse af en given bestemmelse